SWOT TOWS PEST RECOIL

Želite analizu tržišta?! Imate marketing plan? Kako ste došli do njega i jeste li pritome uzeli sve parametre u obzir?!

Puno pitanja, ali samo jedan odgovor! Za uspjeh poslovanja i marketing onakav kakav želiš postoji “metar”. Opipljivo istraživanje koje će vam reći u kojem smjeru se trebate kretati. Pogreške u poslovanju su jako skupe!

Swot – tows – PEST – recoil

…i mnogi drugi!